21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

ATAMA KARARLARI

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2011/924

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Dış İlişkiler Başkanı Ilgın ATALAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

                                                                                     20/12/2011

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

—— • ——

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2011/925

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Dış İlişkiler Başkanlığına, Mehmet Emin BAYSA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 3056 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

                                                                                     20/12/2011

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan