21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   19/12/2011

KARAR NO        :   2011/102

KONU                  :   Konya-Karatay-Fevziçakmak Mahallesi (827 nolu parsel)

                                  İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2011 tarih ve 6653 sayılı yazısına istinaden;

Konya İli, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan 827 parsel numaralı taşınmaza yönelik, “Sanayi Tesisleri Alanı (Emsal: 1.00 Hmax: 10.50 metre)”, “Park” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.