21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilen ilave süre azami süreden sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde ve Diş Hekimliği Fakültesinde bir dersin başarı notu; ara sınav notunun % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60'ının toplamıdır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2010

27642

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/3/2011

27889

2-

18/8/2011

28029