20 Aralık 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28148

ATAMA KARARLARI

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2011/894

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne, Kemal CİRİT’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

—— • ——

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2011/895

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, Metin YENER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/896

             1 – Adalet Müfettişliğine, Tarsus Cumhuriyet Savcısı (42080) Ahmet ÇELİKKOL’un,

             Adalet Müfettişliğine, Kütahya Cumhuriyet Savcısı (42142) Abdulhalim SAĞLAM’ın,

             Adalet Müfettişliğine, Mardin Hâkimi (42405) Selçuk TELLİ’nin,

             Adalet Müfettişliğine, Kemer Hâkimi (42444) İbrahim KOCAOĞUL’un,

             Adalet Müfettişliğine, Aksaray Cumhuriyet Savcısı (95089) İbrahim ATAKUR’un,

             Adalet Müfettişliğine, Muş Cumhuriyet Savcısı (101205) Zeynal Abidin EKİCİ’nin,

             Adalet Müfettişliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi (101681) Ramazan AKCAN’ın,

             2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanun ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

             Avrupa Birliği Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/884

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Tuna BEKLEVİǒin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Egemen BAĞIŞ

                  Başbakan                                      Avrupa Birliği Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/885

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Atila ERENLER’in atanması 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/886

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Dr. Haluk BİLGİN’in atanması 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/899

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine;

             - Büyükelçi Ahmet Kamil EROZAN’ın,

             - Büyükelçi Mehmet DÖNMEZ’in,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/888

             1 – Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali AĞAÇDAN’ın atanması,

             2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/889

             1 – Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Raşit İŞ’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına ve boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine İrfan YILMAZ’ın atanması,

             657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/890

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ali ÖZDEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/891

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hasan SARI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/892

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Salih ARIKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/893

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli 1. Hukuk Müşavirliğine Mehmet KARAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/911

             1 – Bu kararnamede kimliği yazılı 4 (dört) Askeri Hakim Subayın hizasında belirtilen görev yerine atanması 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 10’uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

             MSB Askeri Adalet İşl. Bşk. Emrine (Staj)/ANKARA, As. Hak. Tğm., Feyyaz Erkam SARAÇ, Konya, 2010-0001, 30/8/2010, Güney Deniz Saha K. Askeri Savcılık Askeri Savcı Yrd./Turan-İZMİR

             MSB Askeri Adalet İşl. Bşk. Emrine (Staj)/ANKARA, As. Hak. Tğm., Erol KÖRNES, Denizli, 2010-0002, 30/8/2010, Kuzey Deniz Saha K. Askeri Savcılık Askeri Savcı Yrd./Kasımpaşa-İSTANBUL

             MSB Askeri Adalet İşl. Bşk. Emrine (Staj)/ANKARA, As. Hak. Tğm., Berkan Doğan ÜNEŞ, Hatay, 2010-0003, 30/8/2010, Dz. K. K. Askeri Savcılık Askeri Savcı Yrd./ANKARA

             MSB Askeri Adalet İşl. Bşk. Emrine (Staj)/ANKARA, As. Hak. Tğm., İsmail MINGIR, Denizli, 2010-0004, 30/8/2010, Donanma K. Askeri Savcılık Askeri Savcı Yrd./Gölcük-KOCAELİ

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/912

             1 – Bu kararnamede isimleri yazılı Hâkim sınıfına mensup beş subay ve dört yedek subayın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

             6’ncı Kor. K.lığı Adl. Müş. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ADANA, Hak. Kd. Alb., Ali ÇAKMAKKAYA, ÇORUM MERKEZ, 1986-J.33, 30/8/2009, 6’ncı Mknz. P. Tüm. Adl. Müş. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ADANA

             6’ncı Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ADANA, Hak. Alb., Bora ÖGE, ELAZIĞ MERKEZ, 1989-Ord.27, 30/8/2011, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ADANA

             6’ncı Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ADANA, Hak. Yb., Veli ÇALIŞKAN, AFYONKARAHİSAR DİNAR, 1993-Top.16, 30/8/2011, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ADANA

             6’ncı Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ADANA, Hak. Bnb., Cihan Osman ÇELİK, ESKİŞEHİR ODUNPAZARI, 1997-P.170, 30/8/2010, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ADANA

             6’ncı Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As Hak.) ADANA, Hak. Yzb., Mehmet ÇORAK, İZMİR ÖDEMİŞ, 2001-3, 30/8/2010, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ADANA

             6’ncı Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ADANA, Hak. Atğm., Yakup YILDIRIM, MALATYA MERKEZ, 339-7059, 30/4/2011, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Mah., As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ADANA

             6’ncı Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ADANA, Hak. Atğm., Ersin ESENAL, EDİRNE İPSALA, 339-7069, 30/4/2011, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ADANA

             6’ncı Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ADANA, Hak. Atğm., Umut KASIM, UŞAK BANAZ, 341-7055, 31/8/2011, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ADANA

             6’ncı Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ADANA, Hak. Atğm., Osman GÖL, HATAY ERZİN, 341-7363, 31/8/2011, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ADANA

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/920

             1 – Bu kararnamede isimleri yazılı otuz bir Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Yzb., Sefa MUMCU, TOKAT MERKEZ, 2003-J. SM. 16, 30/8/2011, 9'uncu Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ERZURUM

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Kd. Ütğm., İbrahim ALPSOY, ERZURUM NARMAN, 2003-J. SM. 51, 30/8/2006, 8'inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ELAZIĞ

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Cemal YURTSEVEN, SİNOP DURAĞAN, 2010-1, 28/6/2010, 6'ncı Mknz. P. Tüm. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ADANA

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Yakup ÖZ, MALATYA DOĞANYOL, 2010-2, 28/6/2010, 5'inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) SİVAS

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Abdullah ÜNAL, BURSA ORHANGAZİ, 2010-3, 28/6/2010, 9'uncu Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) SARIKAMIŞ / KARS

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Serdar ÇAMİÇİ, ÇORUM OĞUZLAR, 2010-4, 28/6/2010, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Sav. (As. Sav. Yrd.) VAN

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Muhammet VURAN, ŞANLIURFA BOZOVA, 2010-5, 28/6/2010, 5'inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ÇORLU / TEKİRDAĞ

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Muhammed TEKİNŞEN, KAHRAMANMARAŞ MERKEZ, 2010-7, 28/6/2010, 2'nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) GELİBOLU/ÇANAKKALE

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Eren ŞEN, SAMSUN İLKADIM, 2010-9, 28/6/2010, 12'nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) AĞRI

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Kadir TARHAN, MARDİN YEŞİLLİ, 2010-10, 28/6/2010, KTBK As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) KKTC

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Cengiz TOPAL, KARABÜK EFLANİ, 2010-11, 28/6/2010, 5'inci P. Eğt. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) SİVAS

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Sezer ÇİTLİ, GÜMÜŞHANE ŞİRAN, 2010-12, 28/6/2010, 48'inci Mot. P. Tug. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) TRABZON

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Numan BİBER, ÇANKIRI YAPRAKLI, 2010-13, 28/6/2010, 7'nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) DİYARBAKIR

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Selma UYAR, KIRIKKALE MERKEZ, 2010-14, 28/6/2010, 3'üncü Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) İSTANBUL

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Ramazan AKTAŞ, SAMSUN KAVAK, 2010-15, 28/6/2010, 2'nci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) MALATYA

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Abdulcelil TÜRKDOĞAN, KAYSERİ KOCASİNAN, 2010-16, 28/6/2010, 3'üncü Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ERZİNCAN

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Gültekin ÖZDEMİR, BARTIN ULUS, 2010-17, 28/6/2010, 3'üncü Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ERZİNCAN

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Selma YILMAZ ÇİTLİ, GÜMÜŞHANE ŞİRAN, 2010-18, 28/6/2010, 48'inci Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) TRABZON

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., İsmail SAVCI, SAMSUN ÇARŞAMBA, 2010-19, 28/6/2010, 5'inci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ÇORLU/ TEKİRDAĞ

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Uğur GÜLTEKİN, ANKARA ELMADAĞ, 2010-20, 28/6/2010, 2'nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) GELİBOLU / ÇANAKKALE

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Orhan ÇELİK, BURSA ORHANGAZİ, 2010-21, 28/6/2010, 8'inci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ELAZIĞ

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Uğur TURAL, KARABÜK EFLANİ, 2010-22, 28/6/2010, 2'nci Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) MALATYA

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Rıdvan GÜNEŞ, MARDİN MİDYAT, 2010-23, 28/6/2010, 12'nci Mknz. P. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) AĞRI

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Gani ÇETİNTAŞ, KAHRAMANMARAŞ MERKEZ, 2010-24, 28/6/2010, 6'ncı Mknz. P. Tüm. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ADANA

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Tuncay ZENGİN, AMASYA MERKEZ, 2010-26, 28/6/2010, 9'uncu Mot. P. Tug. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) SARIKAMIŞ/KARS

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Beytullah ABAKAM, DENİZLİ KALE, 2010-27, 30/7/2010, 5'inci Zh. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) GAZİANTEP

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Yunus Emre TAŞOVA, AMASYA MERKEZ, 2010-28, 15/8/2010, 7'nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) DİYARBAKIR

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Süleyman ÜLKER, AFYONKARAHİSAR, BOLVADİN, 2010-29, 15/8/2010, K. K. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ANKARA

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Emin Veli İNAN, ISPARTA GELENDOST, 2010-30, 15/8/2010, 54'üncü Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) EDİRNE

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Ramazan AVCI, KIRIKKALE ÇELEBİ, 2010-31, 27/8/2010, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Mah. (As. Hak. Yrd.) VAN

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Emrine (STAJ) ANKARA, Hak. Tğm., Rıdvan AKAY, BATMAN MERKEZ, 2010-32, 27/8/2010, 5'inci Zh. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) GAZİANTEP

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/921

             1 – Bu kararnamede isimleri yazılı on dokuz Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 11’inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

5'inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) SİVAS, Hak. Ütğm., Melih Can KIROVA, MUĞLA MİLAS, 2007-1, 30/8/2010, 5'inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) SİVAS

Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ISPARTA, Hak. Ütğm., Hasan ERASLAN, OSMANİYE SUMBAS, 2007-Yd. 1, 30/8/2009, Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ISPARTA

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Sav. (As. Sav. Yrd.) VAN, Hak. Ütğm., Serkan ÖZALP, ÇANAKKALE MERKEZ, 2007-Yd. 2, 30/8/2009, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Sav. (Yrd. As. Sav.) VAN

K. K. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ANKARA, Hak. Ütğm., Tuba ÖZKAN, AKSARAY MERKEZ, 2007-2, 30/8/2010, K. K. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ANKARA

Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ISPARTA, Hak. Ütğm., Erhan ALP, İZMİR BAYRAKLI, 2007-3, 30/8/2010, Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ISPARTA

K. K. EDOK Muh. Hiz. Des. Eğt. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) KOCAELİ, Hak. Ütğm., Esra SUFRACI, YOZGAT AKDAĞMADENİ, 2007-4, 30/8/2010, K. K. EDOK Muh. Hiz. Des. Eğt. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) KOCAELİ

9'uncu Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) SARIKAMIŞ/KARS, Hak. Ütğm., Deniz AKBAŞ, KONYA DOĞANHİSAR, 2007-5, 30/8/2010, 9'uncu Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) SARIKAMIŞ/KARS

2'nci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) MALATYA, Hak. Ütğm., Ekin MANAV, MUĞLA FETHİYE, 2007-6, 30/8/2010, 2'nci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) MALATYA

2'nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) GELİBOLU/ÇANAKKALE, Hak. Ütğm., Murat ÖZDEMİR, TOKAT NİKSAR, 2007-7, 30/8/2010, 2'nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) GELİBOLU/ÇANAKKALE

J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ANKARA, Hak. Ütğm., Onur SERT, AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI, 2007-8, 30/8/2009, J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) ANKARA

48'inci Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) TRABZON, Hak. Ütğm., Tufan ÖNSİPAHİOĞLU, ÇANKIRI MERKEZ, 2007-10, 30/8/2010, 48'inci Mot. P. Tug. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) TRABZON

5'inci Zh. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) GAZİANTEP, Hak. Ütğm., Mehmet Yaşar GÖYNÜK, KONYA ILGIN, 2007-11, 30/8/2010, 5'inci Zh. Tug. As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) GAZİANTEP

7'nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) DİYARBAKIR, Hak. Ütğm., Metin ÜNAL, AYDIN NAZİLLİ, 2007-12, 30/8/2010, 7'nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) DİYARBAKIR

5'inci Zh. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) GAZİANTEP, Hak. Ütğm., Pınar GÜNDÜZ, SAKARYA MERKEZ, 2007-13, 30/8/2010, 5'inci Zh. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) GAZİANTEP

12'nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) AĞRI, Hak. Ütğm., Maviye YILMAZOĞLU ÖZBEK, MANİSA ALAŞEHİR, 2007-14, 30/8/2009, 12'nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) AĞRI

J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Mah. (As. Hak. Yrd.) VAN, Hak. Ütğm., Ahmet TANYER, AYDIN MERKEZ, 2007-15, 30/8/2009, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) VAN

48'inci Mot. P. Tug. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) TRABZON, Hak. Ütğm., Hasan Tahsin ÖZSIRKINTI, ADANA CEYHAN, 2007-16, 30/8/2010, 48'inci Mot. P. Tug. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) TRABZON

2'nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) GELİBOLU/ÇANAKKALE, Hak. Ütğm., Mustafa KAYAALP, ÇORUM SUNGURLU, 2007-17, 30/8/2009, 2'nci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) GELİBOLU/ÇANAKKALE

1'inci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) İSTANBUL, Hak. Ütğm., Nezahat TAŞDEMİR, MUĞLA DALAMAN, 2007-18, 30/8/2010, 1'inci Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İSTANBUL

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/922

             1 – Bu kararnamede isimleri yazılı üç Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

4’üncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Dis. Sb.) ANKARA, Hak. Kd. Alb., Levent TİFTİK, ADANA YÜREĞİR, 1986-Mu.5, 30.8.2008, MSB Hukuk Müş. ve Dav. D. Bşk. Yrd. (D. Bşk. Yrd.)

AYİM 3’üncü D. Bşk. Raportörler (Raportör) ANKARA, Hak. Kd. Bnb., Mehmet Oğuz AKKUŞ, ANKARA MAMAK, 1993-P.190, 30.8.2007, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Gn. Pl. Ynt. Ş. Ş. Md. (Pl. Sb.)

K.K. Adl. Müş. Huk. İşleri Md. (Md. Yrd.) ANKARA, Hak. Kd. Bnb., Ali Müjdat ESKİ, GİRESUN EYNESİL, 1994-11, 30.8.2008, Gnkur. Bşk. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.)

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/923

             1 – Bu kararnamede kimliği yazılı iki Hava Hakim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunun 11’inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                                     19/12/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

1’inci Hv. Kv. K. As. Mah. As. Hak. Yrd. ESKİŞEHİR, İlhan İPEK, Hv. Hak. Yzb., BİLECİK, 2001-Y-48, 30/8/2011, 1’inci Hv. Kv. K. As. Mah. As. Hak.liğine ESKİŞEHİR

2’nci Hv. Kv. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. DİYARBAKIR, Özgür TÜFEKCİ, Hv. Hak. Yzb., KASTAMONU, 2001-Y-86, 30/8/2001, 2’nci Hv. Kv. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığına DİYARBAKIR