2 Aralık 2011 Tarihli ve 28130 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/2443

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Macaristan Savunma Bakanlığı ve Polonya Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Arasında İcra Edilecek Noble Sword-2010 Tatbikatına İlişkin Teknik Düzenleme’nin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2205

Bazı Alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar

2011/2401  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Kadro Karşılığı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Hakkında Karar
2011/2404  

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Geçici Görevle Görevlendirilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2011/2257

Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik

—  Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

—  Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

—  Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Rize Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik      

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/125)

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

Tıklayınız


2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, 2011/2426 ve 20112449 sayılı Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.