23 Kasım 2011 Tarihli ve 28121 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik

—  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Oryantiring Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Oryantiring Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Giysileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/10/2011 Tarihli ve 2011/94 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri