18 Kasım 2011 Tarihli ve 28116 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararları

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Denizli İli Acıpayam İlçesi Dodurgalar Beldesinin İsminin “Dodurga” Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Zirve Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


18/11/2011 tarihli ve 28116 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma Ajansı Arasında 150 Milyon Avro Tutarındaki Krediye İlişkin Milletlerarası Andlaşma ile Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.