28 Ekim 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28098

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2281

             1 – Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerleşim birimlerinin “Uygulama Alanı” olarak tespiti,

             2 – Ekli (II) sayılı listede yer alan yerleşim birimlerinin aynı listede gösterilen Bakanlar Kurulu kararları kapsamından çıkarılması,

             3 – Ekli (III) sayılı listede yer alan yerleşim alanlarında dağıtılacak toprak normunun aynı listede gösterildiği şekilde belirlenmesi;

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 18/8/2011 tarihli ve 870 sayılı yazısı üzerine, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                     M. M. EKER                          B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı V.              Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                        F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                      Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

             E. GÜNAY                                  E. BAYRAKTAR                        H. YAZICI                       M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.   Çevre ve Şehircilik Bakanı             Dışişleri Bakanı V.                    Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                        S. KILIÇ                            M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                     R. AKDAĞ                            E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                               Kalkınma Bakanı V.             Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                           Ö. DİNÇER                                       İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                      Milli Eğitim Bakanı                          Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

                                           R. AKDAĞ                                      B. YILDIRIM

                                         Sağlık Bakanı                                  Ulaştırma Bakanı

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız