25 Ekim 2011 Tarihli ve 28095 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2235  Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezinin İşleyişine Dair Mutabakat Muhtırası’na ve Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezinin Fonksiyonel İlişkisi Hakkındaki Mutabakat Muhtırası’na Macaristan’ın İştirakine İlişkin Katılım Belgelerinin Onaylanması Hakkında Karar
2011/2310 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
2011/2322 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambia Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar
2011/2325  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar
2011/2330 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Genelkurmay Başkanlığı ve Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Arasında Dakar/Senegal’de Bir Türkçe Dil Öğretim Merkezinin Açılması, Organizasyonu ve İşletilmesine İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar
2011/2334  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Kereste Komitesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Avrupa Ormancılık Komisyonunun Ortak Toplantısı ile İlgili Düzenlemeler Konusunda Birleşmiş Milletler ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/2317

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Finlandiya Cumhuriyeti, Ulusal Soruşturma Bürosu, Mali İstihbarat Birimi (FIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

  

YÖNETMELİK

—  Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği