23 Ekim 2011 Tarihli ve 28093 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2233       Avrupa Topluluğu’nun Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Demonstrasyon Faaliyetleri İçin Yedinci Çerçeve Programı’na (2007-2013) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

2011/2236       Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan, Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2011/2286       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2008 Yılı Finansman Anlaşmasına Ek No 1’in Onaylanması Hakkında Karar

2011/2288       Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Akdedilen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 5. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Çok Yıllı Finansman Anlaşması 2007-2010’un Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2206       Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/2207       Aşağı Ceyhan Aslantaş III. Merhale Projesi Kapsamındaki Erzin Dörtyol Cazibe Sulaması Ana Kanal ve Şebeke Projesi İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/2209       Balıkesir Marmara Güneyi-Adalar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ne Üye Olan Avşa Belediyesi ile Ekinlik Köyünün Adı Geçen Birliğe Katılmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

2011/2220       Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ne Üye Olan Sulusaray Belediyesinin Adı Geçen Birliğe Katılmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

2011/2228       İhraçcıların, Sermaye Piyasası Kurulunca Kayda Alınan, Satışı Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Değerleri Üzerinden Kurul’a Yatıracakları Ücrete İlişkin 28/7/2009 Tarihli ve 2009/15330 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/2238       Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2011/2243       Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması (GAP) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/2245       Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Elektrik Enerjisi Giderlerinin Bir Kısmının Geri Ödenmesine İlişkin Karar

2011/2295       Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlanı ve İzmir Çeşme Reisdere Turizm Merkezi ile Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2011/2297       Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2011/2298       Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2011/2299       Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2011/2315       Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2011/2316       Kocaeli İli, İzmit İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2011/2242       Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sınai, Bilimsel ve Tıbbi (SBT) Cihazlar Yönetmeliği

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/11)

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri