13 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28083 (Mükerrer)

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 11/10/2011

Karar No  : 2011/24

Konu         : Orta Vadeli Mali Plan

Yüksek Planlama Kurulunca;

Maliye Bakanlığının 10/10/2011 tarih ve 13085 sayılı yazısı dikkate alınarak; “Orta Vadeli Mali Plan (2012-2014)”ın kabulüne, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre karar verilmiştir.

 

 

Orta Vadeli Mali Plan (2012-2014) görmek için tıklayınız

 

Ödenek Teklif Tavanlarını görmek için tıklayınız