7 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28047

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2178

             Ekli “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 8/8/2011 tarihli ve 4260 sayılı yazısı üzerine, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                         B. ATALAY                              B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                                 N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                        T. YILDIZ                           M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı             Dışişleri Bakanı V.                        Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                            M. M. EKER                               H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                            E. GÜNAY                               M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

                          Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                     Milli Eğitim Bakanı                           Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                             B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI
HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ İLE 28/12/2005 TARİHLİ

VE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE

YAPILAN BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA

SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR

             Süre uzatımı

             MADDE 1 – (1) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 28/12/2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süreleri, 15/7/2010 tarihli ve 2010/704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılan sürelerin bitiminden itibaren bir yıl süreyle uzatılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE  2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.