26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2159

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 12/8/2011 tarihli ve 4079 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                         A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                        Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                              F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                                   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                       E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                           C. YILMAZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı                 Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                     Ekonomi Bakanı V.

 

                     T. YILDIZ                                                               S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                         Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                          C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                                   Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

15/8/2011 Tarihli ve 2011/2159 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 31 – Ramazan Bayramı tatili nedeniyle;

a) 27 Ağustos 2011 Cumartesi günü saat 00:00’dan başlayarak 5 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 05:00’a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden yararlananlar,

b) 30 Ağustos 2011 Salı günü saat 00:00’dan başlayarak 1 Eylül 2011 Perşembe günü saat 24:00’a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

GEÇİCİ MADDE 32 – 24 Ağustos 2011 Çarşamba günü saat 06:00’dan başlayarak 5 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 05:00’a kadar Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 2 – Bu Karar ile 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara eklenen geçici 32 nci madde 24/8/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, bu Kararın diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.