26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

TEBLİĞ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

2/2 NUMARALI AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ

AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/40)

MADDE 1 – 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in, “Denizlerde avlanabilecek türler” başlıklı 13 üncü maddesindeki çizelge 7 den; Lüfer, Karagöz ve Lagos, Orfoz, Hani satırları kaldırılmış, çizelgeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“

 Türler

Latince adı

Boy limiti (cm)
(en az)

Miktar limiti
(en fazla)

Hani

 Serranus scriba

30

3 adet

Karagöz

 Diplodus vulgaris

18

Kg

Lagos

 Epinephelus aeneus

45

3 adet

Lüfer

 Pomatomus saltatrix

20

Kg

Orfoz

 Epinephelus guaza

45

3 adet

Sargos

 Diplodus sargos

21

Kg

                                                                                                                                                                    ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in, “Ek-1 Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular” başlıklı listesinde yer alan Sakarya satırına aşağıdaki ibareler eklenmiştir.

“

İLİ

İLÇESİ

KAYNAK ADI

SAKARYA

 Taraklı

 Karagöl yaylası göleti, Kayaboğazı göleti.

                                                                                                                                                       ”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.