26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :  2011/112

İşyeri                       :  Güllük Liman İşletmeciliği İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.

                                    Güllük Liman İşletmesi

                                    Yeni Gemi Yanaşma İskelesi Manastır Mevkii

                                    Güllük-Milas/MUĞLA

SGK Sicil No          :  1078624.048

Tespiti İsteyen        :  Liman-İş Sendikası

İnceleme                  :  Güllük Liman İşletmeciliği İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. Güllük Liman İşletmesi işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; genel olarak mal sahipleri tarafından kamyonlarla liman sahası içerisine getirilen malların kamyonlardan gemilere yüklenmesi, istif sahası içinde yine mal sahipleri tarafından getirilerek istiflenmiş olan malların, mal sahiplerine ait kamyonlar vasıtasıyla iskelede gemi yanına kadar taşınmasını takiben vinçler veya konveyör bantlar kullanarak gemilere yüklenmesi, boşaltılması işleri ile kılavuz kaptan isteyen gemilere kılavuzluk hizmeti, iskeleye yanaşan gemilere kantar ve palamar hizmetinin verildiği, bu nedenle yapılan işlerin ağırlıklı olarak liman hizmetleri olduğu, diğer işlerin ise asıl işe yardımcı iş niteliğine girdiği ve İşkolları Tüzüğü’nün 22 sıra numaralı “Ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : Güllük Liman İşletmeciliği İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. Güllük Liman İşletmesi işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 22 sıra numaralı “Ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.