26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

SINIR TESPİT KARARLARI

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/611

1 - Sivas İli Suşehri İlçesi Gökçekent Bucağına bağlı Kuzdere Köyü ile Koyulhisar İlçesi Merkez Bucağına bağlı Sütlüce Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Göl Dağının 2007 rakımlı güney zirvesinden başlayarak (Y=417104, X=4460396), kuzey-batı istikametinde bulunan 1875 rakımlı Ardıçlı Tepesine (Y=416288, X=4462113), buradan yine kuzey-batı istikametinde bulunan 1888 rakımlı isimsiz tepeye (Y=415579, X=4463308), buradan kuzey-doğu istikametinde bulunan 1883 rakımlı isimsiz tepeye (Y=416466, X=4463756), buradan Yedi Gözeler su kaynaklarının birleşim yerine (Y=416845, X=4463686), buradan kuzey istikametinde bulunan 2548 rakımlı Zeyfe Tepeye (Y=416578, X=4465215) çekilen ve burada son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 - Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 - Bu kararı içişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  25/8/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/612

1 - Tunceli İli Hozat İlçesi Merkez Bucağına bağlı Karabakır Köyü ile Pertek İlçesi Akdemir Bucağına bağlı Yukarıgülbahçe Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Tunceli İli Hozat İlçesi Karabakır Köyüne ait 118 ada 6 nolu parselin A (Y=516351.590, X=4315310.969) ve B (Y=516538.336, X=4315457.410) noktalarından geçen hattın kuzeyinde kalan 32.602,89 m2 lik bölümünün Pertek İlçesi sınırında kalacak şekilde” belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 - Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 - Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  25/8/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/613

1 - Gümüşhane İli Torul İlçesi Merkez Bucağına bağlı Yurtköy Köyü ile Kürtün İlçesi Merkez Bucağına bağlı Aşağıkaradere Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Vodovola Köprüsü ayağından başlayarak, Kılıçkaya, Kaltaşı, Kugulu Tepesi, Yayla Yolu ve Midi Tepe hattı” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 - Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 - Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  25/8/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/614

1 - Hatay İli Belen İlçesi Merkez Bucağına bağlı Karapelit Köyü ile İskenderun İlçesi Merkez Belediyesi arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Belen İlçesi Karapelit Köyü ile İskenderun İlçesi ve Merkez Belediye sınırının bir kısmı üzerinden sonradan otoyol geçmiş olup bu kısımdaki sınırın Şekere Deresi ile kesiştiği yerden başlayarak, buradan Şekere deresini takiben Yuvam Sitesinin bitimi olan güneybatı köşesine çekilen hat, buradan aynı Sitenin güney sınırı üzerinde bulunan 2. Caddeyi takiple bu caddenin aynı Sitenin 1. Caddesi ve Park Caddesi ile kesiştiği kavşağa çekilen hat, bu kavşaktan güney yönde 1. Caddeyi takiben Adakent Sitesi Nergiz Sokağı kavşağına çekilen hat, buradan Nergiz Sokağını takiben sokak üzerinde bulunan ve aynı siteye ait su deposuna çekilen hat, buradan güneydoğu yönünde Site sınırı bitişiğinde bulunan patika yoldan Karanfil Sokağa çekilen hat, buradan Karanfil sokağını kuzeydoğu yönünde takiben sokağın Karapelit İskenderun köy yolu ile birleştiği noktaya çekilen hat, buradan kuzeydoğu yönünde düz bir hatla adı köy halkınca Örenlik Deresi olarak bilinen derenin başlangıç noktasına çekilen hat, buradan dereyi kuzey yönde takiple yine adı köy halkınca Örenlik Deresi olarak bilinen ikinci bir dere ile birleşen noktaya çekilen hat, buradan Zirve Kent Sitesinin güneydoğu köşesine çekilen düz hat, buradan Şahintepesi Sitesine ait su deposunun güneydoğu köşesine çekilen düz hat, buradan adı köy halkınca Karanlık Deresi olarak bilinen derenin başlangıç noktasına çekilen düz hat, buradan aynı dereyi kuzeybatı yönde takiple derenin otoyol ile birleştiği noktada bulunan menfeze çekilen hat, buradan batı yönünde otoyolu takiben otoyolun Belen İlçesi Karapelit Köyü ile İskenderun İlçesi ve Merkez Belediye sınırı ile kesişen noktasında son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 - Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 - Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  25/8/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/615

1 - Hatay İli Samandağ İlçesi Merkez Bucağına bağlı Meydan Köyü ile Yayladağı İlçesi Yeditepe Bucağına bağlı Gözlüce Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Yayladağı İlçesi Gözlüce Köyü sınırının denize sıfır koyun ucundan başlayarak, buradan sahildeki ilk kayalıkların güneyine çekilen hat, buradan Samandağ İlçesi Meydan Köyüne bağlı Altınkum Tatil Sitesinin köşesine çekilen hat, Altınkum Tatil Sitesi ihate duvarını takiben güneydoğu istikametinde Fenk Çiftliği sınırındaki siteye ait su deposunun hemen arkasından geçerek kuzey istikamette yol ile kesiştiği noktada son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 - Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 - Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  25/8/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/616

1 - Sivas İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Asarcık Köyü ile Hafik İlçesi Merkez Bucağına bağlı Gülpınar Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“2150 rakımlı Gökçekır (Gökçebel) Tepeden (Y=342439, X=4449318) başlayarak, buradan Çetintaş Tepe ile Kirazlık Tepe arasındaki Kuru Dere ile yolun 1971 rakımlı kesişimine (Y=343244, X=4448386) çekilen hat, buradan 1716 rakımlı Sırıklıcaboyun Tepeye (Y=343473, X=4446705) çekilen hat, buradan 1395 rakımlı iki köy mezarlığının arasına (Y=343917, X=4445370) çekilen hat, buradan Faraz Irmağı ile Asarcık Irmağının kesiştiği 1375 rakımlı noktaya (Y=344105, X=4445165) çekilen hat, buradan Sokutaşınkaç Sırtında 1460 rakımlı iki yol kesişimine (Y=344514, X=4444796) çekilen hat, buradan Faraz ırmağı ile Bahçe Deresinin kesiştiği noktanın hemen güneyindeki 1511 rakımlı isimsiz tepeye (Y=344255, X=4443501) çekilen hat, buradan 1789 rakımlı Kızıltaş Tepeye (Y=344610, X=4442392) çekilen hat, buradan 2088 rakımlı Beşpınar Tepeye (Y=343482, X=4440931) çekilen ve burada son bulan hat" olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 - Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 - Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  25/8/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/617

1 - Batman İli Hasankeyf İlçesi Merkez Bucağına bağlı Büyükdere Köyü ile Gercüş İlçesi Merkez Bucağına bağlı Güzelöz Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın nirengi noktalarının sırasıyla özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“1 nolu (Y=458639,00, X=4169568,00) Daraşeviti noktasından başlayıp, patika yoluyla devam ederek 2 nolu (Y=458650,00, X=4169885,00) noktaya, buradan Nacar Kayalarına, Nacar Kayaları ile devam ederek sırasıyla 3 (Y=45 8722,00, X=4170114,00), 4 (Y=458816,00, X=4170155,00), 5 (Y=459026,00, X=4169921,00), 6 (Y=459056,00, X=4169949,00), 7 (Y=459032,00, X=4170219,00), 8 (Y=459184,00, X=4170262,00), 9 (Y=459283,00, X=4170659,00), 10 (Y=459468,00, X=4170733,00), 11 (Y=459616,00, X=4170549,00), 12 (Y=459678,00, X=4170602,00), 13 (Y=459694,00, X=4170700,00), 14 (Y=459907,00, X=4170930,00), 15 (Y=460252,00, X=4170823,00), 16 (Y=460628,00, X=4170782,00), 17 (Y=460830,00, X=4170683,00), 18 (Y=461080,00, X=4170682,00), 19 (Y=461089,00, X=4170563,00), 20 (Y=461354,00, X=4170647,00) nolu noktaya, buradan Nacar Kayaları ile Late Zelka Tepelerinin birleştiği 21 nolu (Y=461555,00, X=4170628,00) noktaya, buradan da Late Zelka'nın 22 (Y=461485,00, X=4170835,00) ve 23 (Y=461497,00, X=4171004,00) nolu noktalarını takip ederek 24 nolu (Y=461646,00, X=4171156,00) noktasında son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 - Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 - Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  25/8/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/618

1 - Batman İli Hasankeyf İlçesi Merkez Bucağına bağlı Irmakköy Köyü ile Gercüş İlçesi Merkez Bucağına bağlı Çiçekli Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın nirengi noktalarının sırasıyla özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Kuzeyde asfalt yol ile Kavacık Deresinin birleşme noktası olan 1 nolu (Y=454898,00, X=4176444,00) noktadan başlayıp, Kavacık Deresini takiben 2 (Y=454776,00, X=4176376,00), 3 (Y=454654,00, X=4176386,00), 4 (Y=454615,00, X=4176327,00), 5 (Y=454682,00, X=4176205,00), 6 (Y=454559,00, X=4176107,00) ve 7 nolu (Y=454291,00, X=4175988,00), noktaya , buradan 8 nolu nokta olan (Y=454072,00, X=4174827,00) Çermik Kalesi mevkiine, buradan 9 nolu nokta olan (Y=456246,00, X=4173 666,00) Diyari Biri Vist Tepesine (Hevrisk Tepesi), buradan 10 nolu nokta olan (Y=457075,00, X=4174537,00) Grerabi Tepesine, buradan 11 nolu nokta olan (Y=457627,00, X=4174700,00) Kuvorive Deresine ve bu dere ile devam ederek, 12 (Y=457859,00, X=4174928,00), 13 (Y=457832,00, X=4175058,00), 14 (Y=457908,00, X=4175169,00), 15 (Y=457860,00, X=4175309,00), 16 (Y=457865,00, X=4175392,00), 17 nolu (Y=457708,00, X=4175590,00) noktaya, buradan da Kuvorive Deresi ile asfalt yolun birleşme noktası olan 18 nolu (Y=457729,00, X=4175700,00) noktada son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 - Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 - Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  25/8/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/619

1 - Batman İli Hasankeyf İlçesi Merkez Bucağına bağlı Palamut Köyü ile Gercüş İlçesi Merkez Bucağına bağlı Poyraz Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Diyaraguzi Tepesinden başlayarak (Y=731711, X= 4175356), buradan Geliyadarmazi Tepesine (Y=732853, X=4175513) ve buradan Havka Deresine (Y=733974, X=4175567) çekilen ve burada son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 - Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 - Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  25/8/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/620

1 - Sakarya İli Adapazarı İlçesi Merkez Bucağına bağlı Karadavutlu Köyü ile Kocaeli İli İzmit İlçesi Merkez Bucağına bağlı Yenice Köyü arasında kalan iki il arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Hara Deresi ile İğrek Deresinin birleştiği noktadan (Sabrinin Çeşmesinden) başlayarak, buradan Hara Deresi boyunca derenin akış istikametinin tersi yönünde devamla Karadavutlu Köyünden inen yolun bu dereyle kesiştiği noktaya çekilen hat, buradan Gökbüvet (Dölpet/Döplet) Deresini akış istikametinin tersi yönünde takiben Kaptaja (Kaptaj Pınarına) çekilen hat, buradan 230.5 rakımlı Büyükkırma (Çakıltarla) Tepesine çekilen düz hattın Çavuşoğlu-Karadavutlu köy yolunu kestiği noktaya çekilen ve burada son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 - Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 - Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  25/8/2011

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı