26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2011/592

1 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6000 ek göstergeli Müşavirliklere, Dr. Osman DURAN, Şehnaz TOKATLI, Elçin TEZCAN ve Ayşe Şebnem TUNǒun,

atanmaları 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2945 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/595

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu;

– Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Naciye Gökçen KAYA’nın,

– Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına, Osman Rıza YAVUZALP’in,

– Avrupa Birliği Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Korkut GÜNGEN’in,

– Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığına, Zeki Levent GÜMRÜKÇܒnün,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/596

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Rasim ARI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/597

1 – Açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet TAŞAN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/598

1 – Açık bulunan 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ömür YÜCEL’in atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/599

I – Kalkınma Bakanlığında açık bulunan;

1- 5 inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Planlama Uzmanlıklarına, Planlama Uzman Yardımcıları Cengiz YANAŞOĞLU, Özcan TÜRKOĞLU, Yusuf Ziya TÜRK, Faik SALİK, Aysel BİNLER, Harun GÜNGÖR, Melih GÖKGÖZ, Sezai ATA ve Pınar TOPÇU’nun,

2- 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Planlama Uzmanlıklarına, Planlama Uzman Yardımcıları Zeyneb ERSAYIN ve Kazım KOŞAL’ın,

atanmaları, 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 38 inci maddesi ve 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

II – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Cevdet YILMAZ

                  Başbakan                                          Kalkınma Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/600

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Velettin BİRSÖZ’ün,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü IŞIKGÖR’ün, atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/601

1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başmüfettişliklere, Bakanlık Müfettişleri Hüseyin TOPRAK, M. Sami ÖCAL, Bekir KARAKÖSE, M. Ali SOYTÜRK, Tevfik YAZAR, Nusret ADIGÜZEL, Zeki FIRAT, Erhan AKYOL, Öner ÇALIŞKAN, Cem ÖZKURT, Nevzat ŞAHİNGÖZ ve Oktay ÖZTÜRK’ün atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/602

1 – Ardahan İl Millî Eğitim Müdürü Şemsettin GÖRGÜLܒnün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/622

1 – Bu kararnamede kimlikleri yazılı (2) Kurmay Subayın hizalarında belirtilen görev yerlerine atanması 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 8 ve 9’uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Milli Savunma Bakanı

 

Askeri Yüksek İdare Mah. 2’nci Daire Bşk. Üye/ANKARA, Dz.Kur.Kd.Alb., Mehmet Nuri ÇİMENOĞLU, Zonguldak, 1988-6234, 30/8/2007, Dz. K. K. Per. Bşk.lığı Emrine/ ANKARA

Dz. K. K. Plan Pren. Bşk. Strateji ve And. D. Bşk. And. ve Stand. Ş. Md./ANKARA, Dz.Kur.Alb., Osman Gündüz Bora OĞURLU, Bilecik, 1990-6630, 30/8/2009, Askeri Yüksek İdare Mah. 2’nci Daire Bşk. Üyeliğine/ANKARA

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/623

1 – Bu kararnamede kimlikleri yazılı iki Hava Subayının hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 2568 sayılı Kanunla değişik 9’uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Milli Savunma Bakanı

 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Daire Başkanlığı Üye ANKARA, Yusuf DOĞRUER, Hv.P.Kur.Alb., MANİSA, 1989-81, 30/8/2008, Hv. K. K. Hrk. Bşk. Eğt. D. As. Eğt. İşb. Ş. Md. ANKARA

Hv. K. K. MEBS D. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Md. Pl. ve Hrk. Ks. A. ANKARA, Ali BOZKURT, Hv.Mu.Kur.Alb., KONYA, 1989-33, 30/8/2009, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Daire Başkanlığı Üye ANKARA

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/605

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Hanifi AVCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                             CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/606

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Yaşar DOSTBİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/607

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Yavuz ATCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/608

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli 1. Hukuk Müşavirliğine, Bakanlık Müşaviri Davut OĞUZ’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/609

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Orhan UZUN’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/610

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Muhammed Ertuğrul EĞİN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

25/8/2011

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                    Başbakan                                           Sağlık Bakanı