26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       25 Ağustos 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-8677

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Kosova Cumhuriyeti, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Romanya ve Polonya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            25 Ağustos 2011

      B.01.0.KKB.01-06-207-569

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 25/8/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8677 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Kosova Cumhuriyeti, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Romanya ve Polonya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI