26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2163

             İstanbul İli, Ataşehir İlçesinde bulunan bazı alanların, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirildiği alan olarak belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 12/8/2011 tarihli ve 2188 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                                    B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                           E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                         Avrupa Birliği Bakanı               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                                   T. YILDIZ                                            M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                                  Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                          M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                        E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                          B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                                    Ulaştırma Bakanı

 

22/8/2011 TARİHLİ VE 2011/2163 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Yetkilendirme

MADDE 1 – (1) İstanbul İli, Ataşehir İlçesinde bulunan ve ekli krokide sınırları ile koordinatları gösterilen alanın 29/9/2009 tarihli ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesinin “Fiziksel Altyapının İyileştirilmesi” başlıklı bölümünde belirtilen kriterlere uygun hale getirilmesi amacıyla, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.