24 Ağustos 2011 Tarihli ve 28035 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/2139 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hizmet Pasaportu Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
2011/2142 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar
2011/2144 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
2011/2145 Avrupa Haberleşme Ofisi Kuruluş Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

    

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılması Hakkında Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

—  Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/8/2011 Tarihli ve 2011/68 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/8/2011 Tarihli ve 2011/69 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Ortak Transit Yönetmeliği yayımlanmıştır.