23 Ağustos 2011 Tarihli ve 28034 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2069     Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2011/2085     Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2011/2086     Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2011/2104     Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ankara İlinde Ankara Sağlık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2011/2105    İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2011/2143     Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Anamur Liman Yönetmeliği

—  İskenderun Liman Yönetmeliği

—  Karataş Liman Yönetmeliği

—  Mersin Liman Yönetmeliği

—  Taşucu Liman Yönetmeliği

— Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

—  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

—  Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 7. ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri