16 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                       15 Ağustos 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-8300

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Makedonya Cumhuriyeti ve Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            15 Ağustos 2011

      B.01.0.KKB.01-06-199-550

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15/8/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8300 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Makedonya Cumhuriyeti ve Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI