6 Ağustos 2011 Tarihli ve 28017 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARLARI

—  Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine,  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. İbrahim TUNCAY’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

—  Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin ÖZ’ün Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik

—  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

—  Somali ve Açlık Tehlikesi Yaşayan Diğer Afrika Ülkelerine Yardım Kampanyası ile İlgili 2011/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2011/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/9)

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri