2 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28013

YÖNETMELİK

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinden:

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/10/2010 tarihli ve 27729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.