2 Austos 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28013

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

K TARAFLI MENE KMLASYON SSTEM KAPSAMI TCARETTE

EYANIN TERCHL MENENN TESPT HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayl Resm Gazetede yaymlanan ki Tarafl Mene Kmlasyon Sistemi Kapsam Ticarette Eyann Tercihli Meneinin Tespiti Hakknda Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) Trkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek arasnda imzalanan Serbest Ticaret Anlamasnn 11 inci maddesinde belirtilen Meneli rnler Kavramnn Tanm ve dari birlii Yntemlerine likin Protokol 1in,

b) Trkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ynetimi Adna Filistin Kurtulu rgt arasnda imzalanan Geici Serbest Ticaret Anlamasnn 20 nci maddesinde belirtilen Meneli rnler Kavramnn Tanm ve dari birlii Yntemlerine likin Protokol IInin,

c) Trkiye Cumhuriyeti ile Grcistan arasnda imzalanan Serbest Ticaret Anlamasnn 18 inci maddesinde belirtilen Meneli rnler Kavramnn Tanm ve dari birlii Yntemlerine likin Protokol IInin,

) Trkiye Cumhuriyeti ile Hrvatistan Cumhuriyeti arasnda imzalanan Serbest Ticaret Anlamasnn 23 nc maddesinde belirtilen Meneli rnler Kavramnn Tanm ve dari birlii Metodlarna likin Protokol 3n,

uygulanmasna ilikin usul ve esaslar kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Bu maddenin birinci fkrasnn (), (e) ve (f) bentleri Bosna ve Hersek, Grcistan ve Hrvatistan Cumhuriyeti ile ticarette uygulanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(9) Bu maddenin nc il sekizinci fkralar hkmleri, Trkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek, Hrvatistan Cumhuriyeti ve Grcistan ile gerekletirilen ticarette uygulanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) hracattan sonra verilen EUR.1 dolam belgelerinin (7) numaral Gzlemler kutusuna,

a) TR : SONRADAN VERLMTR,

b) BH : IZDATO NAKNADNO,

c) AR : الصادرة سابقاً,

) GE : GACEMULIA RETROSPEQTIULAD,

d) HR : NAKNADNO IZDANO,

e) EN : ISSUED RETROSPECTIVELY

ibarelerinden ilgili Anlamada geen yazlr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu ekilde dzenlenen ikinci nsha belgelerin (7) numaral Gzlemler kutusuna,

a) TR : KNC NSHADIR,

b) BH : DUPLIKAT,

c) AR : نسخة طبق الاصل,

) GE : DUBLIKATI,

d) HR : DUPLIKAT,

e) EN : DUPLICATE,

ibarelerinden ilgili Anlamada geen yazlr.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki ek madde eklenmitir.

Atflar

EK MADDE 1 (1) Bu Ynetmelikte Gmrk Mstearlna yaplm olan atflar Gmrk ve Ticaret Bakanlna yaplm saylr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik 1/8/2011 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.