2 Austos 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28013

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

BATI BALKAN MENE KMLASYON SSTEM KAPSAMI TCARETTE

EYANIN TERCHL MENENN TESPT HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bat Balkan Mene Kmlasyon Sistemi Kapsam Ticarette Eyann Tercihli Meneinin Tespiti Hakknda Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) Trkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasnda imzalanan Trkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasndaki Serbest Ticaret Anlamasnn 22 nci maddesinde belirtilen, Meneli rnler Kavramnn Tanm ve dari birlii Yntemlerine likin Protokol 2nin,

b) Trkiye Cumhuriyeti ile Karada arasnda imzalanan Trkiye Cumhuriyeti ile Karada arasndaki Serbest Ticaret Anlamasnn 22 nci maddesinde belirtilen, Meneli rnler Kavramnn Tanm ve dari birlii Yntemlerine likin Protokol IInin,

c) Trkiye Cumhuriyeti ile Srbistan Cumhuriyeti arasnda imzalanan Trkiye Cumhuriyeti ile Srbistan Cumhuriyeti arasndaki Serbest Ticaret Anlamasnn 23 nc maddesinde belirtilen, Meneli rnler Kavramnn Tanm ve dari birlii Yntemlerine likin Protokol IInin,

) Trkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasnda imzalanan Trkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasnda Serbest Ticaret Anlamasnn 22 nci maddesinde belirtilen Meneli rnler Kavramnn Tanm ve dari birlii Yntemlerine likin Protokol IInin,

uygulanmasna dair usul ve esaslar kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci ve 14 nc maddeleri ile

a) 11/3/2009 tarihli ve 2009/14829 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla onaylanan Trkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasndaki Serbest Ticaret Anlamasnn ekinde yer alan Protokol 2ye,

b) 31/12/2009 tarihli ve 2009/15753 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla onaylanan Trkiye Cumhuriyeti ile Karada Arasndaki Serbest Ticaret Anlamasnn ekinde yer alan Protokol IIye,

c) 7/5/2010 tarihli ve 2010/445 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla onaylanan Trkiye Cumhuriyeti ile Srbistan Cumhuriyeti Arasndaki Serbest Ticaret Anlamasnn ekinde yer alan Protokol IIye,

) 18/2/2008 tarihli ve 2008/13298 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla onaylanan Trkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasndaki Serbest Ticaret Anlamasnn ekinde yer alan Protokol IIye,

dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (p) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Anlama: Trkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti, Karada, Srbistan Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti arasndaki Anlamalar,

p) Taraf lkeler: Trkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti, Karada, Srbistan Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyetini,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (j) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

j) Farkl trde olup olmadklarna baklmakszn rnlerin basit kartrlma ilemleri; ekerin baka herhangi bir maddeyle kartrlmas,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) 14 nc maddede ngrlen artlarn karlandn ispat eden, Trkiye veya ilgili taraf lke dnda gerekletirilen iilik ve ilemlere ilikin uygun nitelikte kantlar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin IV sayl Ekinde yer alan uyarlamalara aadaki uyarlama eklenmitir.

Arnavuta uyarlama

Eksportuesi i produkteve t prfshira n kt dokument (autorizim doganor Nr. (1)) deklaron q, prve rasteve kur tregohet qartsisht ndryshe, kto produkte jan me origjin preferenciale ... (2).

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin II sayl Ekinde yer alan y3006 tarife pozisyonuna ilikin kuralda yer verilen 1 nolu dipnot ile y6506 tarife pozisyonuna ilikin kuralda yer verilen 1 nolu dipnot aadaki ekilde deitirilmitir.

1 Bu tanm, Karada ve Arnavutluk ile tercihli ticarette uygulanacaktr.

1 Bu kural, yalnzca Karada ve Arnavutluk ile tercihli ticarette uygulanacaktr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin VI sayl Ekinin birinci fkrasnda yer alan Tablo, bu Ynetmeliin I sayl Ekinde yer alan Tablo ile deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmelie aadaki ek madde eklenmitir.

Atflar

EK MADDE 1 (1) Bu Ynetmelikte Gmrk Mstearlna yaplm olan atflar Gmrk ve Ticaret Bakanlna yaplm saylr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik 1/8/2011 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ek I

 

 

Avrupa Birlii

Arnavutluk

Cumhuriyeti

Bosna ve Hersek

Hrvatistan

Cumhuriyeti

Makedonya

Cumhuriyeti

Karada

Srbistan Cumhuriyeti

Trkiye

Cumhuriyeti

Avrupa Birlii

 

 

1.1.2007

1.7.2008

1.6.2011

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

(1)

Arnavutluk

Cumhuriyeti

1.1.2007

 

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

Bosna ve Hersek

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

 

Hrvatistan

Cumhuriyeti

1.6.2011

22.8.2007

22.11.2007

 

22.8.2007

22.08.2007

24.10.2007

 

Makedonya

Cumhuriyeti

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

Karada

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

Srbistan Cumhuriyeti

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

Trkiye

Cumhuriyeti

(1)

1.8.2011

 

 

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 

(1) Trkiye-Avrupa Birlii Gmrk Birlii kapsamndaki eya iin uygulama tarihi 27.07.2006dr.