2 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28013

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                     1 Ağustos 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-7831

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Temmuz 2011 tarihinde Irak’a giden Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                          1 Ağustos 2011

      B.01.0.KKB.01-06-192-534

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/8/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7831 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Temmuz 2011 tarihinde Irak’a giden Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI