2 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28013

DÜZELTME

             16/7/2011 tarihli ve 27996 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 39 uncu maddesinde yer alan “(3) numaralı paragrafı” ibaresi, “(3) numaralı paragrafının birinci cümlesi” ve 41 inci maddesindeki “(35)” ibaresi, “(36)” olarak, Kamu İhale Kurumunun 29/7/2011 tarihli ve 13820 sayılı yazısı üzerine düzeltilmiştir.