2 Austos 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28013

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/7/2011

Karar No : 2011/66

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 27/06/2011 tarih ve 4239 sayl yazsna istinaden;

1- Kurulumuzun 28.02.2007 tarih ve 2007/15 sayl, 14.07.2008 tarih ve 2008/43 sayl, 27.04.2010 tarih ve 2010/26 sayl Kararlar ile zelletirme kapsam ve programna alnan mlkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Umum (Genel) Mdrl adna kaytl, stanbul li, skdar lesi, Bulgurlu Mahallesi, 194 pafta, 1059 ada, 4 , 5 nolu parseller ve mlkiyeti Maliye Hazinesi adna kaytl stanbul li, skdar lesi, Bulgurlu Mahallesi, 194 pafta, 1059 ada, 6 nolu parsele ynelik niversite Alan, Ortaretim Tesis Alan, Kltrel Tesis Alan, Teknik Altyap Alan, Park Alan, stasyon Alan, Yol Emsal:3.00 ve Hmax:Serbest kullanm kararlar getirilmesine ilikin 2 (iki) paftadan oluan 1/1.000 lekli uygulama imar plan deiiklii ve 1 (bir) paftadan oluan 1/5.000 lekli nazm imar plan deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazete'de yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin stanbul Bykehir Belediye Bakanl ve skdar Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Tebliin ekini grmek iin tklaynz