2 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28013

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                               1 Ağustos 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-7833

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Ağustos 2011 tarihinde Norveç’e gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     1 Ağustos 2011

      B.01.0.KKB.01-06-193-535

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/8/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7833 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Ağustos 2011 tarihinde Norveç’e gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI