21 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28001

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE

GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR

             Karar No. 1004                                                                                                      Karar Tarihi: 15/7/2011

             Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 16 Temmuz 2011 Cumartesi gününden başlamak ve 1 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 15 Temmuz 2011 tarihli 11 inci Birleşiminde karar verilmiştir.