21 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28001

TBMM KARARI

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN

TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE

İLİŞKİN KARAR

             Karar No. 1002                                                                                                  Karar Tarihi: 15/7/2011

             İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 15/7/2011 tarihli 11 inci Birleşiminde karar verilmiştir.