21 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28001

TBMM KARARI

DİLEKÇE KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN

TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

             Karar No. 1001                                                                                                      Karar Tarihi: 14/7/2011

             Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 14/7/2011 tarihli 10 uncu Birleşiminde karar verilmiştir.