20 Temmuz 2011 Tarihli ve 28000 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KHK/647    Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Milli Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Meslek Mensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ziraat Odaları Temsilciliklerinin Kuruluş ve Çalışmalarına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/101)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/102)

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/8)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/12)

—   Güneydoğu Anadolu Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Kapatılmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2011/11)

—   Karadeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Kapatılmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2011/12)

—   Antalya Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin Kapatılması ve Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2011/13)

—   Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2011/15 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/44)

—   Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 3)

—   Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

—   Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 46)

—   Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 53)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri