19 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27999

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                  18 Temmuz 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-7391

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                        18 Temmuz 2011

      B.01.0.KKB.01-06-182-519

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7391 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI