19 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27999

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                              18 Temmuz 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-7390

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                    18 Temmuz 2011

     B.01.0.KKB.01-06/A-14-520

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7390 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI