6 Temmuz 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27986

TEBL

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

ORGANK TARIM DESTEKLEME DEMES YAPILMASINA DAR

TEBLDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2011/30)

MADDE 1 20/6/2010 tarihli ve 27617 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Organik Tarm Destekleme demesi Yaplmasna Dair Tebli'in (Tebli No: 2010/24) 5 inci maddesinin birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

(2) OTD demesi, OTBS icmali-1de kaytl olan ayn arazilerde organik tarm faaliyeti devam etmek kayd ile OTBS icmali-1de kaytl olup, mcbir sebeplerle organik tarm faaliyeti sona eren iftinin faaliyetini devam ettiren OTBS icmali-2de kaytl birinci derece yakn iftiye veya faaliyeti sona eren iftinin orta olduu tzel kiiye, l Tahkim Komisyonunca uygun bulunmak artyla yaplr. Bu durumda bulunan iftilerin 16/9/2011 gn mesai saati bitimine kadar bavuru dilekesi ile KSde kaytl olduklar il/ile mdrlklerine bavurmalar gerekmektedir.

MADDE 2 Ayn Tebli'in 6 nc maddesinin nc fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

(4) OTD demesi, OTBS icmali-1de kaytl olup, mcbir sebeplerle organik tarm faaliyeti sona eren iftilerin, OTBS icmali-1de kaytl arazilerinden organik tarm faaliyeti devam etmek kayd ile OTBS icmali-2de kaytl olan ayn arazilerden l Tahkim Komisyonunca uygun bulunan arazilere de yaplr. Bu durumda bulunan arazilerin KSde 2011 retim sezonunda kaydnn bulunmas mecburidir.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.