6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27986

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRKİYE

ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ - KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ

İŞLETMESİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2011-14) 

 

MADDE 1 – 27/12/2006 tarihli ve 26389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Onaylanmış Kuruluş olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”in 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Tebliğ, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark Dilek Binası 1605. Cad. 06800 Bilkent/ANKARA adresinde yerleşik Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.”

MADDE 2 –27/12/2006 tarihli ve 26389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”in EK-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

EK-1 

YİG/2011-01 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği – Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin

Görevlendirme Kapsamı (No:4) 

 

Komisyon Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameler

Görevler

97/555/EC

Harç çimentoları

Sistem 1+

TS EN 413-1:2010 

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

97/555/EC

Genel Çimentolar

-Portland Çimento

-Portland Kompoze Çimentolar: Portland-curuflu çimento, Portland-silis dumanlı çimento, Portland-puzolanlı çimento, Portland-uçucu küllü çimento, Portland-pişmiş sisli çimento, Portland-kalkerli çimento,Portland kompoze çimento

-Yüksek fırın cüruflu çimento

-Puzolanik Çimento                                       -Kompoze çimentolar

 

Sistem 1+

TS EN 197-1:2002

TS EN 197-1/A1:2005

TS EN 197-1/A3:2010

TS EN 197-4:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Yapı kireçleri, kapsamı:

 

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç,sulu harç diğer karışımların hazırlanmasında)

Sistem 2+

TS EN 459-1:2010

Fabrika Üretim Kontrolü

 

Belgelendirme Kuruluşu 

97/555/EC

Kalsiyum alüminat çimentoları

Sistem 1+

TS EN 14647:2010

TS EN 14647/AC:2010

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

97/555/EC

Özel çimentolar, kapsam:

- Düşük ısılı çimento

- Sülfat dirençli çimento

- Beyaz çimento

-Deniz suyuna dirençli çimento

-Düşük alkali çimento

Sistem 1+

TS EN 14216:2010

TS EN 15743:2010

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

98/598/EC

Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için Agregalar

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13242+A1:2009                       

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

 Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları için Agregalar

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13043:2004                  

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri                               (Yapılar , yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS 706 EN 12620+A1:2009                          TS EN 13055-1:2004

TS EN 13055-1/AC:2006              TS 2717 EN 13139:2005

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

Sistem 2+

TS 7043 EN 13450:2004

TS 7043 EN 13450/AC:2006

                     

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Koruma tabakası taşları (Zırh taşı)

Sistem 2+

TS EN 13383-1:2004

TS EN 13383-1/AC:2007                      

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

Katkı Maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 2+

TS EN 934-2:2011                  

TS EN 934-3:2011                 

TS EN 934-4:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

Katkılar (tip II)

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 1+

TS EN 450-1+A1:2008

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

*      Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Onaylanmış Kuruluş ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin web sitesinden ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 18/01/2011 tarih ve 27819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan YİG/2011-01 numaralı “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ”den ve Tebliğin güncellemesinden oluşan Tebliğ değişikliklerinden takip edilmelidir.