6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27986

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA MİLLETVEKİLİ CEMİL ÇİÇEK’İN

SEÇİLDİĞİNE DAİR KARAR

 

             Karar No. 995                                                                                           Karar Tarihi: 4/7/2011

             Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, GenelKurul’un 4/7/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde Ankara Milletvekili Cemil ÇİÇEK seçilmiştir.