5 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27985 (Mükerrer)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/2009

             23 Aralık 2009 tarihinde Şam’da imzalanan ve 9/3/2011 tarihli ve 6174 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/5/2011 tarihli ve HUMŞ/6132968 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                          F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                             F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                             A. KAHRAMAN

        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                        O. GÜNEŞ                         A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

Andlaşmanın ekini görmek için tıklayınız