2 Temmuz 2011 Tarihli ve 27982 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1853  Tarımsal Ürün Alım ve Satımı Konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine Dair Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2011/1884   Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2011/1886  GAP Silvan 1. Merhale Projesi Kapsamındaki Pamukçay Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/1898  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2011/1922  Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde, Vizesiz Kalış Sürelerinin 31 Aralık 2011 Tarihine Kadar Tek Taraflı Olarak 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar

2011/2000  Su Şişirme Bentleri Projesi Kapsamındaki Hakkari-Beyyurdu ve Aslandağ Barajları İnşaatı İşinde Sözleşme Bedelinin %35’i Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar

2011/2001  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Hazırlanan Karar

2011/2002  8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2011/2004  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar

2011/2014   Cam Eşya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2011/2019   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2011/2020   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2011/2015  Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salim Levent ŞAHİNKAYA’nın Merkeze Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

—  Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İthalat: 2011/15)

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri