1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1934

             Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü bünyesinde 1 adet daire başkanlığı ile 3 adet şube müdürlüğü kurulması; Ulaştırma Bakanlığının 29/4/2011 tarihli ve 12978 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/62011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                             F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                             A. KAHRAMAN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                     A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı