1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   28/6/2011

             KARAR NO        :   2011/60

             KONU                  :   İmar Planı

             Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/5/2011 tarih ve 3252 sayılı yazısına istinaden;

             Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TTA) adına kayıtlı Diyarbakır İli, Merkez İlçesi, Kayapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 193, 195, 196, 197, 206, 2006/5 ve 2006/7 no’lu parsellere yönelik hazırlanan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile, “Gelişme Konut Alanı (Emsal: 1.50, Hmax: 10 Kat), Ticaret Alanı (Emsal: 1.50, Hmax: 30,50 m.), Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu (Emsal: 0.50, Hmax: 6,50 m.), Sağlık Tesis Alanı (Emsal: 0.60), Eğitim Tesisleri Alanı (Emsal: 0.60), Dini Tesis Alanı (Emsal: 0.60), Park, Çocuk Bahçesi ve Yol” kullanım kararı önerilmesine ilişkin Ek'te yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

             karar verilmiştir.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız