1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   28/6/2011

             KARAR NO        :   2011/58

             KONU                  :   İmar Planı.

             Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/5/2011 tarih ve 3232 sayılı yazısına istinaden,

             1 - Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, K.tepe Mevkii, 9351 no’lu parsele yönelik “Prestij Hizmet Alanı”, “Park Alanı”, “Yol”, “Trafo Alanı” Emsal: 1.75 ve Hmax: 39,50 m, Hmax: 36,50 m kullanım kararları getirilmesine ilişkin 2 (iki) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

             2 - Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

             karar verilmiştir.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız