1 Temmuz 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27981

YNETMELK

stanbul Teknik niversitesinden:

STANBUL TEKNK NVERSTES RENC YURTLARI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 24/6/1987 tarihli ve 19497 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Teknik niversitesi renci Yurtlar Ynetmeliinin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) stanbul Teknik niversitesinde renci olduuna dair yazl beyan,

b) rencinin; ailesinin kayt yaptrlacak yurdun bulunduu ehrin belediye snrlar dnda ikamet ettiine dair beyan, bakalarnn yardm olmadan ehir ii nakil aralarndan yararlanamayan zrller ve Ynetim Kurulunca zrleri kabul edilen dier zrl renciler iin bu durumlarn bildiren beyanlar,

d) Adli sicil kaydna ilikin beyan,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Teknik niversitesi Rektr yrtr.