1 Temmuz 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27981

YNETMELK

Bayndrlk ve skn Bakanlndan:

YAPI DENETM UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR

YNETMELK

MADDE 1 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yap Denetimi Uygulama Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (i) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

i) antiye efi: Konusuna ve niteliine gre yapm ilerini yap mteahhidi adna yneterek uygulayan, mhendis veya mimar diplomasna sahip teknik personeli,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Yap denetimi izin belgesinin ilgili idare tarafndan tasdikli sureti ile Bakanlka onaylanm yapya ilikin bilgi formunun asln, yapnn denetimini stlendii konusunda ek-5te gsterilen form-3e uygun taahhtnameyi, yap denetim kuruluunun yap sahibi ile imzalad ek-6da gsterilen form-4e uygun szlemeyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildiini gsterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir. Sz konusu evraklarda noter tasdiki aranmaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yapm ileri yrtlen antiyede, mhendis veya mimar diplomasna sahip olmak zere bir antiye efinin bulundurulmas mecburidir. Yap mteahhidi, inaatta grevlendirecei antiye efi ile asgari hkm ve artlar ek-12de gsterilen form-10da belirlenmi szlemeyi imzalar. Bu szlemenin bir sureti yap denetim kuruluuna verilir. Mhendis veya mimar diplomasna sahip olan yap mteahhidinin antiye efliini stlenmesi hlinde, antiye eflii iin szleme akdedilmesi art aranmaz. Yap sahibi ile yaplan szlemede bu husus belirtilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Yardmc kontrol eleman: Yardmc kontrol eleman, her yl Bakanlk tarafndan yaymlanan Mimarlk ve Mhendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Teblie gre 3b (dhil) grubuna kadar olan ve inaat alan 15.000 m2yi gemeyen bir yapnn denetimi stlenildiinde, yap denetim kuruluunda kontrol eleman yerine grevlendirilir. Yardmc kontrol eleman, deneti mimar ve deneti mhendislerin sevk ve idaresi altnda grev yapar. Grevlendirildii yaplarda deneti mimar ve deneti mhendisler ile birlikte mteselsilen sorumludur. Denetim yetkisi snrlar, inaat alan itibar ile aadaki tabloda belirtilmitir:

 

Teknik retmen

(naat, Makine, Elektrik)

Tekniker

(naat, Makine, Elektrik, Yap Denetimi)

Teknisyen

(naat, Makine, Elektrik)

15.000 m

10.000 m

5.000 m

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin sekizinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(8) Yap denetimi hizmet szlemesi feshedilen yap hakknda ilgili idaresince yerinde inceleme yaplarak, yeni bir yap denetim hizmet szlemesi imzalanana kadar yapnn devamna izin vermemek zere yap tatil tutana dzenlenir. Yapda ruhsat ve eklerine aykr bir imalatn tespiti halinde, yapnn seviyesi belirlenerek hazrlanacak olan ve aykrlkla ilgili tespitleri de ieren ek-29 form-27de yer alan Yap Tespit ve nceleme Tutana hazrlanarak l Bayndrlk ve skn Mdrlne gnderilir. Bayndrlk ve skn Mdrlnce sz konusu yap iin Kanun ve ilgili ynetmelik hkmleri dorultusunda yaplan inceleme sonucunda, grev ve sorumluluklarn yerine getirilmediinin tespiti halinde hazrlanacak olan Teknik nceleme Raporu Yap Denetim Komisyonuna gnderilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Yap denetimi hizmet szlemesinde belirtilen hizmet sresi, herhangi bir sebeple uzad takdirde, uzayan srenin her alt ay iin nc fkrada belirtilen hizmet oranlarna gre, iin kalan ksmn kapsayacak ekilde ilave hizmet bedeli denir. Szlemede belirtilen hizmet sresi herhangi bir nedenle ksald takdirde, iin tamam zerinden, ksalan srenin her alt ay iin nc fkrada belirtilen hizmet oranlar %5 azaltlarak denir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan ek-7 ekteki ekilde deitirilmi ve Ynetmelie ekteki ek-29 eklenmitir.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Bayndrlk ve skn Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

5/2/2008

26778

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

31/7/2009

27305

2

7/8/2010

27665

 

EK-7'yi grmek iin tklaynz

EK-29'u grmek iin tklaynz