1 Temmuz 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27981

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

JANDARMA KANTN YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 15/9/2003 tarihli ve 25230 sayl Resm Gazetede yaymlanan Jandarma Kantin Ynetmeliinin 19 uncu maddesinin ikinci, nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Kantin sermayesi her ay, en az Trkiye statistik Kurumu tarafndan aklanan bir nceki ayn Tketici Fiyatlar Endeksi (TFE) oran kadar artrlr.

Bu ilemde; Tketici Fiyatlar Endeksi, % 4 ve daha az ise en az Tketici Fiyatlar Endeksi oran kadar, % 4den fazla ise % 4 orannda arttrma yaplr.

Bu oran, Jandarma Genel Komutanl tarafndan her ay yaymlanr. Tketici fiyat endeksinin eksi kmas veya olaand artmas halinde, bu oran Jandarma Genel Komutanlnca belirlenir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Kantinde satlacak mallar piyasa fiyat aratrmas yaplmak suretiyle alnr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.