30 Nisan 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27920

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

ZRL BREYLERE UYGULANACAK DESTEK ETM PROGRAMLARI VE
E
TM GDERLERNN KARILANMASINA DAR YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 9/7/2009 tarihli ve 27283 sayl Resm Gazetede yaymlanan zrl Bireylere Uygulanacak Destek Eitim Programlar ve Eitim Giderlerinin Karlanmasna Dair Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(2) zrl bireye rehberlik ve aratrma merkezlerince dzenlenen zel eitim deerlendirme kurulu raporunda; bireysel ve grup eitiminin nerilmesi hlinde bir gnde en fazla iki ders saati bireysel ve bir ders saati grup eitimi verilir. Raporda sadece bireysel eitim ya da grup eitimi nerilmesi hlinde ise bir gnde en fazla iki ders saati bireysel ya da grup eitimi verilir. Ders eitim saatleri bir ay esas alnarak haftalara dengeli olarak datlr. Haziran, temmuz, austos ve eyll aylarnda yaplacak dersler, her ay iin haftaya datlarak verilebilir.

(3) zrl bireyin raporla belgelendirdii herhangi bir hastal veya tatiller nedeniyle yaplamayan eitimler; haftada bireysel eitim drt saat, grup eitimi iki saat olmak zere o ay iinde yaplabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) zrl bireyin salk kurulu raporuyla asgari % 20 zrl olduunun tespit edilmi ve zel eitim deerlendirme kurullarnca da eitsel deerlendirme ve tanlamas yapldktan sonra dzenlenen raporda destek eitimi almasnn nerilmi olmas,

MADDE 3 Saytayn gr alnarak hazrlanan bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.