26 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27916

YNETMELK

Kilis 7 Aralk niversitesinden:

KLS 7 ARALIK NVERSTES N LSANS, LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kilis 7 Aralk niversitesi n Lisans, Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn ve ikinci fkrasnn (c) bendinin sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

Kayt iin adaylardan istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Kilis 7 Aralk niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/9/2009

27343

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/2/2010

27491