26 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27916

YNETMELK

Kilis 7 Aralk niversitesinden:

KLS 7 ARALIK NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/12/2009 tarihli ve 27447 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kilis 7 Aralk niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn nc cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmleler eklenmitir.

Bavuru iin adaylardan istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendi ile ikinci fkrasnn (d) bendinin (1) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Lisans diplomasnn asl veya enstit tarafndan onayl rnei,

1) Lisans/yksek lisans diplomasnn asl veya enstit tarafndan onayl rnei,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmleler eklenmitir.

Kayt iin adaylardan istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Kilis 7 Aralk niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/12/2009

27447